• I museihamnen finns fartyg som är över 100 år gamla, © Sven Fischer
    I museihamnen finns fartyg som är över 100 år gamla

Museihamnen i Greifswald

Gaffelketch och skonare, rammfartyg och en unik bevarad Seequatze (en sorts kölbåt), kryssare och spetsgattade ”kragejollar” – omkring 45 gamla fartyg dominerar intrycket vid museihamnen i Greifswald, som inrättades 1991 efter förebild av museihamnarna i Flensburg och Hamburg. Hansastäderna har besvarat det ökade intresset från allmänheten för historiska fartyg och traditionellt sjömanskap genom att inrätta de här museihamnarna.

Kategorier

Hamnar och marinor


+49 (0)3834 512444