• I museihamnen finns fartyg som är över 100 år gamla, © Sven Fischer
    I museihamnen finns fartyg som är över 100 år gamla

Museihamnen i Greifswald

Kategorier

Hamnar och marinor