Upplevelsecentrum

Lär dig mer om närmiljön

På ett upplevelsecentrum får du veta mer om hur naturen fungerar på flera olika plan

Snövita kritklippor, brölande hjortar och trumpetande tranor – så välkomnar Mecklenburg-Vorpommern sina besökare. Det är en vacker region med ett varierat och spännande landskap. Vandrande dyner, förstenade sjöborrar, träd som böjer sig för vinden eller salthaltiga ängar – här finns hur mycket som helst att upptäcka. En tredjedel av ytan är naturskyddsområde. Tre nationalparker, tre biosfärområden och sju naturparker bevarar och utvecklar en fantastisk djur- och växtvärld.

Vill du förstå hur naturen i närområdet fungerar, besök gärna ett upplevelsecentrum. Prova en resa genom människoapornas land, vandra i en björnskog eller på en stig anlagd bland trädtopparna. I väldiga akvarielandskap får du ta del av ett universum som annars är fördolt. Genom interaktiva utställningar och guidade turer på upplevelsecentrum i Mecklenburg-Vorpommern kan besökaren lära känna och förstå naturen på ett djupare plan.

Tips på naturupplevelser

Ett upplevelsecentrum ger djupare insikt

främjas av: close
främjas av: close